Xây dựng nhà xưởng sản xuất màng nhựa

Xây dựng nhà xưởng sản xuất màng nhựa


Gia công lắp đặt nhà xưởng sản xuất màng nhựa

Gia công lắp đặt nhà xưởng sản xuất màng nhựa

Gói thầu: Nhà Xưởng Sản Xuất Màng Nhựa
Địa điểm: 66/09 Xuân Thới Đông 1. X.Xuân Thới Đông, H. Hóc Môn
Chủ đầu tư: Công ty TNHH- SX- TM Phú Hưng Cường
Giới thiệu dự án: Gia công lắp đặt nhà xưởng sản xuất mạng nhựa
Năm: 2016