Dự án Trung tâm bồi dưỡng kiến thức trường Đại Học Nông Lâm

Dự án Trung tâm bồi dưỡng kiến thức trường Đại Học Nông Lâm


Thi công cải tạo trung tâm bồi dưỡng kiến thức và cải tạo bộ môn tài nguyên của Trường Đại Học Nông Lâm

Thi công cải tạo trung tâm bồi dưỡng kiến thức và cải tạo bộ môn tài nguyên của Trường Đại Học Nông Lâm

Tên dự án: Thi công cải tạo  trung tâm bồi dưỡng kiến thức và cải tạo bộ môn tài nguyên của Trường Đại Học Nông Lâm

Địa điểm: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM

Chủ đầu tư: Trường Đại Học Nông Lâm

Năm: 2016