Dự án xây dựng thư viện trường ĐH Nông Lâm

Dự án xây dựng thư viện trường ĐH Nông Lâm


Thư viện trường Đại Học Nông Lâm

Thư viện trường Đại Học Nông Lâm

Tên dự án: Thi công cải tạo thư viện trường ĐH Nông Lâm

Địa điểm: Trường Đại Học Nông Lâm

Chủ đầu tư: Trường Đại Học Nông Lâm

Năm: 2016