Sứ mệnh – Tầm nhìn của Phú Hưng

Sứ mệnh – Tầm nhìn của Phú Hưng


Tầm nhìn:

Trở thành một trong những công ty mạnh hàng đầu về lĩnh vực xây dựng, thi công công trình nhà ở, biệt thự, cao ốc văn phòng,…hướng tới phát triển hoạt động đa ngành nghề, đa lĩnh vực, trong đó lẫy lĩnh vực xây dựng là lĩnh vực chủ chốt, tạo thế phát triển bền vững.

sumenh-tamnhin

 

Sứ mệnh:

Xây dựng những công trình quy mô lớn với công nghệ hiện đại, đạt tiến độ, chất lượng và thẩm mỹ cao. Thực hiện chế độ đãi ngộ hợp lý về vật chất và tinh thần đối với cán bộ công nhân viên, tạo ra giá trị mới cho các nhân viên, chia sẻ một phần trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng.