Khu thể dục cơ sở 2 Trường CĐ Cảnh Sát Nhân Dân II

Khu thể dục cơ sở 2 Trường CĐ Cảnh Sát Nhân Dân II


Thi công cải tạo hoàn thiện khu thể dục cơ sở 2 Trường Cao Đẳng Cảnh Sát Nhân Dân II

Thi công cải tạo hoàn thiện khu thể dục cơ sở 2 Trường Cao Đẳng Cảnh Sát Nhân Dân II

Tên dự án: Thi công cải tạo hoàn thiện khu thể dục cơ sở 2

Địa điểm: 247 Đặng Văn Bi, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP.HCM

Thời gian: 2016