Công trình sửa chữa chi nhánh 7 ngân hàng Công Thương Việt Nam

Công trình sửa chữa chi nhánh 7 ngân hàng Công Thương Việt Nam


Công trình sửa chữa vẻ hè chi nhánh 7 của ngân hàng Công Thương Việt Nam

Công trình sửa chữa vẻ hè chi nhánh 7 của ngân hàng Công Thương Việt Nam

Địa chỉ: Số 5 Phan Đăng Lưu – Phường 3, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh

Thông tin công trình: Sửa chữa cải tạo vỉa hè

Chủ đầu tư: Ngân hàng CPTM Công Thương VN – Chi nhánh 7