Năng Lực Thiết Bị

Năng lực thiết bị


Công ty TNHH Xây dựng Phú Hưng hiện đang quản lý một danh mục tài sản máy móc thiết bị hùng hậu đáp ứng hầu hết nhu cầu thi công đa dạng trên các công trường xây dựng từ Bắc đến Nam. Tổng giá trị máy móc thiết bị Công…