Xây dựng nhà làm việc của Trường Cao Đẳng Cảnh Sát Nhân Dân II

Xây dựng nhà làm việc của Trường Cao Đẳng Cảnh Sát Nhân Dân II


Thi cong lát vỉa hè khu thể dục Trường Cao Đẳng Cảnh Sát Nhân Dân II

Thi cong lát vỉa hè khu thể dục Trường Cao Đẳng Cảnh Sát Nhân Dân II

Thi công lát vỉa hè khu thể dục Trường Cao Đẳng Cảnh Sát Nhân Dân II

Dự án: Cải tạo mở rộng nhà làm việc tại khu cổng cơ sở II Trường Cao Đẳng Cảnh Sát Nhân Dân II

Địa điểm: 247 Đặng Văn Bi, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP.HCM

Thời gian: 2015